Check out our carefully selected collections, Specially designed to motivate and inspire you.

Check out our carefully selected collections, Specially designed to motivate and inspire you.

Amazing

3,000.00

Amazing är en tavla som är målad på linneduk med råkanten kvar både uppe och nertill.

Tavlan är 2.10 x 1.30 meter och uppsatt på eklist som går att ta bort så att råkanten syns upptill också.

Jag själv har enbart satt spikar i överkanten på min ena tavla som är som denna, uppspänd, men jag har även satt fast tavlan med häftpistol på just så här stora dukar och då får man målningen helt slät, det är en smaksak bara.
Jag tycker även det är fint med eklisten som då gör tavlan väldigt lätthängd, bara att sätta i två diskreta spikar som listen får ligga på.

Jag ser självklart till att målningen kan bli satt på kilram, då tillkommer det på priset men detta gör tavlorna i denna storlek svåra att frakta i bil, då är släpkärra ett måste.

Amazing is a painting that is painted on linen with the raw edge left both at the top and bottom.

The painting is 2.10 x 1.30 meters and mounted on an oak strip that can be removed so that the raw edge is also visible at the top.

I myself have only put nails in the upper edge of one of my paintings, which is like this one, stretched, but I have also fixed the painting with a staple gun on just this large canvases and then you get the painting completely smooth, it's just a matter of taste.
I also think it's nice with the oak strip, which then makes the painting very easy to hang, just put in two discreet nails that the strip can rest on.

Of course, I make sure that the painting can be put on a wedge frame, then it is added to the price, but this makes the paintings of this size difficult to transport by car, then a trailer is a must.
 Agreement regarding shipping method or collection

 

Out of stock

Description

Bakgrunden till Köpa stora tavlor – Amazing

Jag älskar dessa tunna ljuvligt svagt rosa vallmoblommor, det känns sommar in i själen när jag ser vallmofält.
Och, blommor överhuvudtaget är mitt favoritmotiv.

Jag strävar aldrig efter att avbilda eller återge en blomma exakt. Det  perfekta intresserar inte mig att måla utan jag vill måla med stora kraftfulla penseldrag och egentligen allra lägga orden i munnen på betraktaren vilken sorts blomma det är.

Mina pioner kan lika gärna tolkas som rosor eller nån annan blomma, det är balansen mellan färgerna och formerna som inspirerar mig till att måla just blommor.

Men, här kan man nästan inte ta miste, det är vallmofält jag målat.

Sen är det just stort jag vill måla även om ryggen och nacken tar stryk.

Jag älskar att jobba fram motiven undan för undan.

Jag skissar aldrig, men, här är ett undantag, jag startade faktiskt med att rita upp cirklarna med kol vart blommorna skulle vara i förhållande till varandra.

Detta för att jag verkligen ville se att dom blev riktigt stora, det var maffigheten jag ville åt här.

Stora svulstiga blommor längst ner som om jag låg mitt i havet av gräs och blomster, sen blommor på gängliga stängslar som tonar upp sig långt över mitt huvud.
Så var min tanke med denna målning.
En målning som denna ger verkligen rummet karaktär.
Jag tycker det är otroligt snyggt att ha en eller några riktigt stora tavlor även om man inte bor så att rummen är stora.

Här krävs det dock att takhöjden är lite högre än normalt.

 

I love these thin lovely faint pink poppy flowers, I feel summer in my soul when I see poppy fields.
And, flowers in general are my favorite subject.

I never aim to depict or reproduce a flower exactly. The perfect does not interest me in painting, but I want to paint with big powerful brushstrokes and really put the words in the viewer's mouth what kind of flower it is.

My peonies can just as easily be interpreted as roses or any other flower, it is the balance between the colors and the shapes that inspires me to paint flowers in particular.

But, here you can hardly be mistaken, it is a poppy field I have painted.

Then it's just big that I want to paint, even if my back and neck take a beating.

I love working on the motifs piece by piece.

I never sketch, but, here's an exception, I actually started by drawing the circles with charcoal where the flowers would be in relation to each other.

This is because I really wanted to see them get really big, that was the massiveness I wanted here.

Big bloated flowers at the bottom as if I were lying in the middle of the sea of ​​grass and flowers, then flowers on rickety fences fading far above my head.
That was my thought with this painting.
A painting like this really gives the room character.
I think it's incredibly neat to have one or a few really large paintings, even if you don't live in such a way that the rooms are large.

Here, however, it is required that the ceiling height is a little higher than normal.

Konst påverkar hemmet positivt

Jag har sparsmakat med färger i mitt hem förutom just på väggarna.

Men just därför vill jag ha konst som syns, som gör mig glad och som ger energi.

Och, färger ger energi.

Faktiskt påverkas vi mer än vad de flesta tror av just färger.

Rött tex. ger energi men det ska vara i lagom mått, men i mina tavlor finns rött alltid med fast inte att jag enbart målar i röda färger.

Mitt signum är just färgerna och inte kanske motiven så mycket för jag gillar att testa nytt och utmana mig för att utvecklas som konstnär.
Men, färgerna i hur jag kombinerar dessa är mitt signum.


Art has a positive effect on the home
I have sparingly used colors in my home except on the walls.

But that's precisely why I want art that can be seen, that makes me happy and that gives me energy.

And, colors give energy.

Actually, we are more influenced than most people think by colors.

Red, for example. gives energy but it should be in moderation, but red is always present in my paintings, although I don't only paint in red colors.

My signature is precisely the colors and not perhaps the motifs so much because I like to try new things and challenge myself to develop as an artist.

But, the colors in how I combine these are my signature.
 
 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Amazing”

Your email address will not be published. Required fields are marked *