“We Ship worldwide  & Offer Different payment solutions – Feel Free to contact us”

“We Ship worldwide  & Offer Different payment solutions – Feel Free to contact us”

Springtime – Vår

2,000.00

Köp Stora tavlor- Vår

Köp Stora tavlor- Vår är en målning som är 150 x 150 cm.

Tavlan är målad på tyg som ger ett oerhört vackert skimmer och genomsläpp på några få ställen här och var.

Jag började av en slump att måla på tyg.

Jag målar på exakt samma sätt och med samma färger som jag annars målar på linnedukar ouppspända eller uppspända.

Jag har upptäckt att detta passar mig alldeles utmärkt eftersom många handlar stora tavlor av mig men bor i andra städer än där jag bor, i Örebro alltså.

Detta har gjort att kunden måste komma överens med mig om hur vi ska frakta tavlan, för kärra är nödvändigt för transport av tavlor som är i storlek 150 x 150 cm.

Men, nu är det bara att rulla ihop och skicka iväg eller enkelt bära med sig hem.

Jag skickar med eklist till den som önskar sätta tyget längst upp på en sådan, fast jag själv föredrar att enbart häfta fast i väggen med häftpistol.

Även snygga mässingsspikar fungerar utmärkt.

Tyget är struket efter att jag målat klart men detta är för att få det helt slätt och fint.

Färgerna är exakt samma höga pigmentering och kvalitet som jag alltid målar med.

Den stora fördelen med att måla så som denna är att det blir väldigt vacker lyster på tavlan i helhet.

Sedan är det mig veterligen ingen som målar just på detta viset och det gillar jag.

 Buy Large paintings - Ours is a painting that is 150 x 150 cm.

The painting is painted on fabric that gives an incredibly beautiful shimmer and transmittance in a few places here and there.

I started painting on fabric by chance.

I paint in exactly the same way and with the same colors as I otherwise paint on linen cloths unstretched or stretched.

I have discovered that this suits me perfectly because many people buy large paintings from me but live in other cities than where I live, in Örebro that is.

This has meant that the customer has to agree with me on how we should transport the painting, because a cart is necessary for the transport of paintings that are 150 x 150 cm in size.

But, now it's just a matter of rolling it up and sending it away or simply taking it home with you.

I send with an oak strip to whoever wants to put the fabric on top of one, although I myself prefer to just stick it to the wall with a staple gun.

Even fancy brass nails work great.

The fabric is ironed after I finished painting but this is to get it completely smooth and nice.

The colors are exactly the same high pigmentation and quality that I always paint with.

The big advantage of painting like this is that there will be a very beautiful luster on the painting as a whole.

Then, as far as I know, no one paints exactly in this way, and I like that.

 

 

 

 

 

Out of stock

Description

Konst påverkar hemmet positivt

Jag har sparsmakat med färger i mitt hem förutom just på väggarna.

Men just därför vill jag ha konst som syns, som gör mig glad och som ger energi.

Och, färger ger energi.

Faktiskt påverkas vi mer än vad de flesta tror av just färger.

Rött tex. ger energi men det ska vara i lagom mått, men i mina tavlor finns rött alltid med fast inte att jag enbart målar i röda färger.

Mitt signum är just färgerna och inte kanske motiven så mycket för jag gillar att testa nytt och utmana mig för att utvecklas som konstnär.

Men, färgerna i hur jag kombinerar dessa är mitt signum.

 

Art has a positive effect on the home

I have sparingly used colors in my home except on the walls.

But that's precisely why I want art that can be seen, that makes me happy and that gives me energy.

And, colors give energy.

Actually, we are more influenced than most people think by colors.

Red, for example. gives energy but it should be in moderation, but red is always present in my paintings, although I don't only paint in red colors.

My signature is precisely the colors and not perhaps the motifs so much because I like to try new things and challenge myself to develop as an artist.

But, the colors in how I combine these are my signature.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Springtime – Vår”

Your email address will not be published. Required fields are marked *