Tapani Björkbacka

Discover Tapani´s work

About the artist

Tapani Björkbacka

 Född 1950 i Helsingfors.
Autodidakt. Jag räknar mig som abstrakt målare trots att de kan finnas igenkännbara element i bilderna. Målar länge på varje målning i en form av expressionism utan förlagor eller skisser. Målningen får växer fram under själva arbetet gång tills en känsla av harmoni uppstår. Men att måla är en nyckfull sysselsättning, nästa dag finns inte harmonin där trots att jag kände mig nöjd dagen innan. Jag måste jaga vidare. Föra in nya element, ta bort dom, prova andra former och färger. Därför tar målningarna lång tid att bli klara. Har min ateljé i Hallstahammar. Har haft separat och samlingsutställningar sedan 1980 talet. Medlem i olika konstnärsföreningar och grupper, som KRO, Västerås Konstnärsförening, Artmobile. Mer info: www.borkbacka.org