Som en medlem i SoHo klubb får du :
Ett riktigt socialt nätverk för alla genom spelningar, utställningar och andra evenemang.
Chansen att förändra kulturlivet i Västerås för all framtid

All personlig information är sekretessbelag och är endast till för att vi ska kunna ta kontakt
med dig
10% rabbat på alla kurser och workshops i SoHo.
10% rabbat på alla Produkter.
10% rabbat på alla service.
Starkt vänskapsband eller kontaktnät- Inspiration- Kreativ Arbets möjlghet-Rådgiving

För att vara medlem betalar du 500 kr för ett år.