Mårten Lundgren

Artist
Mårten Lundgren

 

 

 

 

Jag är en fritidsmålare som alltid har tecknat och på senare år börjat måla

akvarell. De motiv som jag målar är ofta sådant som jag har runt mig i min
omgivning. Mitt förhållningssätt liknar kanske sådant som publiceras på
Facebook, dvs se, fota och i mitt fall måla. Jag har ställt ut i Konst- och
kulturrundan i Kolbäcksådalen flera gånger. Det är kul att träffa besökare och
höra vad andra får ut av bilderna. Mina målningar är konkreta men de tankar
de väcker beror på tittaren. Därför blir en bild av en lada inte ”bara” en bild av
en lada. För övrigt är jag historielärare även om jag numera mest jobbar
fackligt. På instagram finns jag under namnet darjros. https://
www.instagram.com/darjros/

Morgon Ljus
Vaster fjarden
baggen olle