Gabriel Briones

Om Konstnären

Gabriel Briones älskar att måla abstrakt konst för att den inte imiterar eller skildrar det yttre verkligheten direkt. Färgernas sammansättning, strukturer och explosivitet är mer viktig i sina målningar än att skildra något. Han arbetar deltid som ikonograf och lärare i ikonmåleri. Ikoner och abstrakt konst har en viss likhet och det är just det abstrakta, dolda och mystiska som förmedlas till åskådaren. Sin första abstrakta utställning hade Han 1987 i Huddinge Folkets Hus i Stockholm.