frank forsman

Artist
frank forsman
 
 
 
 
 
 
 
 
Frank Forsman finns representerad på Sparrows Gallery i Denison/Texas strax utanför Dallas. Frank har under senare år varit inbjuden utställare både lokalt, samt i sthlm. Frank arbetar i olika material och gärna i mixed media.
Frank om sitt egna skapande;
”Inspirationen för mig kommer från människor, reflektioner i vardagen och det som inte syns vid en första anblick, historier från livet.”
Tamie Odom ägare och kurator Sparrows Gallery
“Frank brings a fresh perspective to a sometimes tired art scene. His mixed media works show a depth and feeling which pulls the viewer into the 
pie-ce. So much meaning there.”

Discover frank´s collection

Abstract emotion 1
Abstract emotion 2
abstract emotion 3
abstract emotion 4
twiggylicious
Moder jord
mellan tid och rum
sökaren
great expectations