Christer Sjöberg

Om Konstnären

“Christer Sjöberg Fine Art B&W Photography
Västeråsare som använt kameran som uttrycksmedel sedan slutet av sjuttiotalet och mer “fokuserat” de senaste 25 åren.  Mitt fotograferande består i huvudsak av svartvita landskapsbilder där form och ofta ett grafiskt uttyck är viktigt.”