Anne Ekelin

About the artist

Anne är på en ständig resa i sitt måleri. Kärleken till färg och viljan att berätta skapar formen och uttrycket i sina bilder. Hon drivs av nyfikenhet på att utforska nya möjligheter och utmana sig själv. Modet får styra vägen och resultatet får vara underordnat utmaningarna.
Förutom konststudier har hon också en bakgrund i teater/film samt beteende vetenskap.
Medlem i ”eARTh” och SoHo Art club.